Házasság hete

Házasság hete Fonyód Balatonfenyves

A házasság hete rendezvénysorozatot minden év februárjában tartják, felhívva ezzel a figyelmet a házasság fontosságára. A kezdeményezést 1996-ban Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült Királyságban. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa indította el 2008-ban, azóta minden évben megrendezik civil szervezetek és keresztény egyházak együttműködésével, számos település és közösség részvételével. A mozgalom célja, hogy megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé és tehetik

Címkék

Hogyan zajlik a keresztelő?

gyermek

"Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak.De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan." Mt 19,13-15

 

KERESZTELŐI ISTENTISZTELET MENETE

KÖSZÖNTÉS:

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött Fiától, a Jézus Krisztustól. Ámen

ÉNEK

TEXTUS: Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, elküldte őket, hogy hirdessék az evangéliu

Újévi igemagyarázat a szomjúságról és a forrásról

forrás

Az év igéje az Útmutatóból: Jelenések könyve 21,1-7

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az el

Óévi elmélkedés

csűr

Az óévi istentisztelet szokásosan csendes elmélkedéssel zajlott, melyet még nem késő pótolni azoknak, akik eddig nem tették meg.

Az elmélkedés a gazdag ember belső monológját igyekszik Istennel és önmagunkkal folytatott párbeszéddé alakítani. A példázat elolvasása után pár percig gondolkodjunk az olvasottakon, majd az elmélkedés első három blokkját vegyük sorra. A mondatok egy-egy téma köré vannak szerkesztve. Válasszuk ki azokat a mondatokat, amikkel egyetértünk, részben egyetértünk, nézzünk rá azokra, amik megbotránkoztatnak, felháborítanak, közömbösek. Írjuk le a saját gondolatainkat, mond

Szenteste

panov apó

Apraja és nagyja egyaránt együtt örült a Megváltó születésének, és ünnepeltük meg méltóképpen Jézus születésnapját a fonyódi Protestáns templomban.
Az idén a felnőttek készültek meglepetéssel: Élethű, korhű, üzenethű előadásban láthattuk Tolsztoj klasszikus novelláját a Panov apó karácsonyát.

Az Ige a Zsidókhoz írt levélből szólt:

"Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas sza

Presbiterválasztás

Szavazatszámlálás

Presbiterválasztás a gyülekezetben.

A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye értelmében 6 évente megújul a gyülekezet tisztségviselői testülete, a presbitérium.

A gyülekezet vezetősége a lelkipásztor, a gondnok és a presbiterek.

Presbiter: Az eredeti görög szó azt jelenti: vének. Ők a gyülekezet döntéshozó elöljárói, akik hitükkel, életükkel, szolgálatukkal, közösségvállalásukkal példát mutatva vezetik a nyájat, és mindezekben folyamatosan Isten akaratát kutatják, keresik és ezért imádkoznak. A lelkipásztorral együtt munkálkodnak az egyházban és a világban.

A presbitereket 6

Reformáció emlékünnepség

Dr Virág Sándor előadása

Balatonmáriafürdő reformáció emlékünnepség.

Az idei évben is megünnepeltük a Reformációt. Az 500 évforduló alkalmával az ünnepi műsort Zeneakadémiáról érkezett vendégeink adták:

Horti Lilla és Virág Emese.

Dr Virág Sándor a hugennottákról, a reformáció és ellenreformáció viharos századairól és a mai keresztyénüldözésről tartott vetített képes előadást, majd Isten Igéjét Halász Noémi olvasta fel.

Imával és a Himnusz eléneklésével zártuk rendezvényünket.

A gyerekek külön teremben játszhattak közben.

Jövőre is találkozunk a Bél Mátyás Konferencia- és Rendezvényközpontban.

Felnőttkonfirmáció

Felnőttkonfirmáció

Felnőttkonfirmáció a gyülekezetben.

A Gyülekezet leválása óta az első konfirmációt ünnepelhettük október utolsó vasárnapján.

A konfirmáció szó megerősítést jelent. Három bátor fiatal asszony vállalta, hogy hitvallást tesz Jézusba vetett hitéről és gyülekezethez tartozásáról a gyülekezet színe előtt.
Örülünk annak, hogy szolgálatukkal, jelenlétükkel, áldozatkészségükkel erősítik a gyülekezetet. Isten hozta őket!

Gyülekezeti Lakoma

Parti party

„Hát én még ilyenről nem hallottam, pedig régóta református vagyok” Tamás

„Nagyon jó választás volt a helyszín, magával ragadó a vendég lelkipásztor, és nagyon finomak az ételek! És persze együtt voltunk!” Angéla

„Úgy éreztem, mintha nem az istentisztelet költözött volna a stradra, hanem a strand változott volna istentiszteletté.” Dávid

„Életem legjobb istentisztelete volt: volt PIZZA” Robi

 

A Bélatelepi strandon pünkösd hétfőn szokatlan társaság hívta fel magára a figyelmet: a Református Gyülekezet apraja-nagyja kivonult, hogy a szabad ég alatt hallgassa Isten Igéjét, majd utána grillez